Disclaimer

Zakelijkplatform.nl staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75181282.

Deze website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks, zijn eigendom van Zakelijkplatform.nl. Het is niet toegestaan om deze website of onderdelen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Zakelijkplatform.nl. Het auteursrecht op de website wordt uitdrukkelijk door Zakelijkplatform.nl voorbehouden.

 

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Zakelijkplatform.nl kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Zakelijkplatform.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de hierop verstrekte informatie. Zakelijkplatform.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, ongeacht aard en omvang van de schade en ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid, die het gevolg is van het gebruik van deze website, de hierop verstrekte informatie en van beslissingen die hierop zijn gebaseerd uitgaande van de juistheid van deze informatie, ook als deze incorrect en of incompleet is. Zakelijkplatform.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Zakelijkplatform.nl worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Zakelijkplatform.nl.